ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி மீது கண்ணீர்ப்புகை

ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி மீது கண்ணீர்ப்புகை

பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி மீது பொலிஸார் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் நீர்த்தாரை பிரயோகம் நடத்தியுள்ளனர்.

நாடாளுமன்றத்துக்கு நுழையும் வீதியில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொண்டுள்ளதால், குறித்த வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், மாணவர்களை கலைப்பதற்காக பொலிஸார் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் நீர்த்தாரை பிரயோகம் நடத்தியுள்ளனர்.

Related posts