இலங்கைக்கான 5ஆம் கட்ட கடன் உதவிக்கு அனுமதி

52
colombotamil.lk

 

இலங்கைக்கு 5ஆம் கட்ட கடன் உதவியை  வழங்குவதற்கு அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.

அதனடிப்படையில் இறுதி தவணையாக 164 .1 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை வழங்க நிதியத்தின் நிறைவேற்றுக்குழு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இலங்கைக்கு 1.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை கடனாக வழங்குவதற்கான மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட திட்டமானது 2016ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 3 ஆம் திகதி சர்வதேச நாணய நிதியத்தினால் உத்தியோபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

3 வருட விரிவான கடன் உதவியின் கீழ்  1.5 பில்லியன் டொலர் கடன் பெற்றுக்கொடுக்கப்படுவதுடன், தற்போதுவரை நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் 759.9 மில்லியன் டொலர் கடன் தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.