ஊவா

ஊவா மாகாண சபையின்பதவிக்காலம் நாளை (8) நள்ளிரவு 12.00 மணியுடன் நிறைவடைகின்றது.

6 ஆவது மாகாண சபையின் கடந்த 5 வருடத்தில் 5 ஆளுநர்களும், 3 முதலமைச்சர்களும் இந்த மாகாண சபையை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

சஷிந்திர ராஜபக்ஷ, ஹரின் பெர்னான்டோ ஆகிய முதலமைச்சர்களுக்கு பின்னர் ஊவா மாகாண சபையின் முதலமைச்சராக சாமர சம்பத் தசநாயக்க கடமை வகித்திருந்தார்.