இலங்கை ரூபாவாஹினி

இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் பதவி தொடர்பான சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.

திரைப்பட இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான இன்னோகா சத்தியங்கனி, இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தற்போதைய தலைவராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், சஞ்சீவ விஜேகுணவர்தனவை இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக நியமித்து, ஜூலை 18 திகதி அன்று நியமனக் கடிதம் ஊடக அமைச்சினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் புதிய தலைவராக பதவியேற்க, சஞ்சீவ விஜேகுணவர்தன நேற்று (22) ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சென்றுள்ளார்.

அதன்போது, இலங்கை ரூபாவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தற்போதைய தலைவர் இன்னோகா சத்தியங்கனி, தனது பதவி நீக்கம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஷஅறிவிக்கப்படவில்லை என கூறியுள்ளார்.