துப்பாக்கிச்சூடு

மட்டக்களப்பு புத்தூரில் போக்குவரத்து பொலிஸ் அதிகாரியின் துப்பாக்கி இனந்தெரியாத நபரொவரினால் அபகரித்து செல்லப்பட்டுள்ளது.