ரூபாயின் பெறுமதி அதிகரிப்பு

42
இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதியில் மாற்றம்
W3Schools

இலங்கை ரூபாய்க்கான பெறுமதி அதிகரித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் இன்றைய விற்பனை விலை 176.66 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 172.82 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

W3Schools